Poradniki

Jak ustalana jest cena akcji na giełdzie ?


Na GIEŁDZIE spotykają się chętni do zakupu/sprzedaży określonych walorów (akcji, obligacji, walut, towarów) dopuszczonych do obrotu publicznego po cenach ogłaszanych w codziennych notowaniach.

Do przeprowadzenia transakcji potrzeba dwóch stron - Sprzedającego i Kupującego. Dodatkowo pośredniczy w niej biuro maklerskie, które umieszcza naszą ofertę na rynku.

Pierwszym krokiem w dokonaniu transakcji jest zatem otwarcie rachunku maklerskiego (szczegóły ofert dostępnych na rynku TUTAJ).

Cena akcji, którą możemy zaobserwować w tabeli notowań, jest niczym innym jak ceną ostatniej dokonanej transakcji.

Przykład 1:

1) Inwestor A chce kupić 1000 akcji spółki X. W tym celu składa przez Internet zlecenie z rachunku swojego domu maklerskiego i wyznacza limit ceny (czyli maksymalną cenę, jaką zgodzi się zapłacić za 1 akcję) na poziomie 10,00zł (przyjmijmy, że tyle obecnie wynosi cena akcji tej spółki w tabeli notowań). Transakcja nie dochodzi w całości do skutku, ponieważ po drugiej stronie jest Sprzedający, który zamieścił po tej cenie jedynie 700 akcji. Tak wygląda przykładowy arkusz po złożeniu zlecenia przez Inwestora A:


Tak zaś będzie wyglądać po skojarzeniu tych ofert:


Pamiętajmy, że prawdopodobieństwo znalezienia Sprzedającego rośnie wraz z podwyższaniem ceny, jaką oferujemy za dane akcje (analogicznie przy sprzedaży jej prawdopodobieństwo rośnie, czym niższą cenę oferujemy). Czysta zasada popytu i podaży.

Zasady realizacji zleceń
1) Najwyższa cena kupna z najniższą ceną sprzedaży, jeśli ich ceny się zgadzają
2) Kolejność zleceń w arkuszu - pierwsze są te zlecenia kupna, które są najwyższe i te zlecenia sprzedaży, które są najniższe
3) Jeśli zlecenia mają tą samą cenę - wcześniej będzie zrealizowane to, które zostało złożone wcześniej - kolejność jak na przykładzie:

Następna strona >>