Poradniki

Zlecenia z limitem ceny


Po wyjaśnieniu jak ustalana jest cena akcji na giełdzie tym razem przyjrzymy się dokładnie, jakie rodzaje zleceń występują na rynku.

Zaczniemy od najbardziej podstawowego zlecenia: z limitem ceny:

Tak wyglądał nasz arkusz zleceń po dokonaniu ostatniej transakcji na spółce A ( Jak kształtowana jest cena akcji na giełdzie):


Jak przebiega realizacja zlecenia KUPNA z limitem ceny? Zaprezentujemy to na przykładzie:

1) Przyjmijmy, że chcemy kupić 1000 akcji spółki A
2) Logujemy się do naszego rachunku maklerskiego i wybieramy zakładkę zlecenia - kupno.
3) Zlecenie z limitem ceny oznacza, że określamy, jaką MAKSYMALNĄ cenę zgodzimy się zapłacić za jedną akcję (przyjmijmy 11,50 zł)
4) W powyższym przypadku będzie to teraz najwyższe zlecenie kupna dostępne na rynku (druga w kolejce oferta wynosi 10,00 zł).
5) Zlecenie jest natychmiast realizowane, ponieważ po stronie sprzedaży znajdują się oferty, które odpowiadają postawionym przez nas warunkom.

Tak wygląda arkusz zleceń po dokonaniu transakcji:


Nasze zlecenie nie zostało w pełni zrealizowane - zakupiliśmy 960 akcji a pozostałe 40 czeka na pojawienie się odpowiedniego zlecenia sprzedaży.

Następna strona >>